Studenten presenteren resultaten afvalonderzoek

Een maand lang onderzochten studenten van de minor Duurzame Ontwikkeling het afvalbeleid van de gemeente Leiden. Op 4 februari presenteerden zij hun bevindingen aan een panel van deskundigen uit de Leidse afval- en recyclingwereld. Met het pleidooi: laat de onderzoeksresultaten niet in de prullenbak verdwijnen.

Efficiënt

Hoewel er landelijke en zelfs Europese richtlijnen voor afvalverwerking bestaan, gaat iedere gemeente daar weer anders mee om. De studenten, negentien in totaal, richtten zich op het Leidse afvalbeleid en concluderen dat er efficiënt wordt gewerkt, maar dat er zeker nog ruimte is voor verbetering. In korte presentaties noemden ze de verbeterpunten, waarna ze de discussie aangingen met de panelleden.

Marc Hogenhuis (bestuurskunde) leidt de avond in. Foto: Rianne de Bree.

Marc Hogenhuis (bestuurskunde) leidt de avond in. Foto: Rianne de Bree.

Logische oplossing

Omdat niet alle afval hetzelfde is, worden de presentaties in meerdere groepen verdeeld. Scheikundestudent Koen-Jan Admiraal licht het publiek bijvoorbeeld in over glas en papier. Een van de problemen is dat er in glasbakken veel afval wordt gegooid dat daar niet hoort. Admiraal adviseert de gemeente een afvalbak bij de glasbakken te plaatsen. Dat klinkt logisch, maar het wordt momenteel zelden gedaan.

E-waste

Andere categorieën zijn GFT, plastic en restafval. Anja Rienitz (biologie) neemt de E-waste (elektrische en elektronische apparatuur) voor haar rekening. Het is de snelst groeiende afvalcategorie binnen de EU. Onder andere vanwege de schadelijke cfk’s en de recyclebare aardmetalen is het belangrijk dat de E-waste wordt opgehaald. Een groot probleem is dat veel mensen een kapotte koelkast of telefoon niet als afval zien, waardoor deze meestal in een schuur of bureaula verdwijnt. Volgens Rienitz moet de gemeente haar burgers daar bewuster van maken.

Het panel en de discussieleider. Vlnr: Fonz Dekkers, Eric van der Schans, Roland Amoreus, Ralph Veelenturf, Ruben Huele. Foto: Rianne de Bree.

Het panel en de discussieleider. Vlnr: Fonz Dekkers, Eric van der Schans, Roland Amoreus, Ralph Veelenturf, Ruben Huele. Foto: Rianne de Bree.

Kritische noot

Roland Amoreus, werkzaam bij afvaldienstverlener Van Gansewinkel en tevens een van de panelleden, noemt het knap hoe de studenten in korte tijd de pijnpunten van de afvalsector hebben benoemd. Fonz Dekkers, freelancer op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, plaatst een kritische noot. Hij vindt het jammer dat de studenten afval als gegeven zien en zich niet hebben geconcentreerd op afvalvermindering. Dekkers, nadat hij een slokje water uit een biologisch afbreekbaar bekertje heeft genomen: ‘Afval is sowieso kapitaalvernietiging; je zou geen afval moeten hebben.’

Toonaangevend beleid

Uit de discussie wordt niet geheel duidelijk of er iets concreet met de verbeterpunten gedaan wordt. Ralph Veelenturf van de gemeente Leiden benadrukt dat er altijd budgettaire overwegingen worden gemaakt. ‘In sommige gevallen levert recycling te weinig op en is verbranding dus de beste optie.’ Een van de studenten is het daar niet mee eens: ‘Goedkoop is natuurlijk een mooi woord in deze tijd, maar gezien de budgetten die er zijn, liggen er juist vele mogelijkheden om een toonaangevend beleid te voeren. De Fyra was immers ook de goedkoopste optie.’ Veelenturf valt even stil, maar heeft nog de mogelijkheid de discussie voort te zetten tijdens de borrel, waarvoor als locatie de voormalige LAK foyer wordt gerecycled.

(5 februari 2013/ Coen van Beelen)

Zie ook

CML (The Institue of Environmental Sciences)

Studeren in Leiden

Bachelor
Biologie

Liberal Arts and Sciences: Global Challenges

Molecular Science & Technology

Minor
Duurzame Ontwikkeling

Master
Biology

Industrial Ecology

Last Modified: 06-02-2013