CML reports

Overview of the CML reports

Ordering

email secretariaat@cml.leidenuniv.nl
phone                     +31-71-527 7461
fax +31-71-527 5587
postal address Institute of Environmental Sciences
P.O.Box 9518
2300 RA Leiden
The Netherlands


2017

CML no. 192 
Hunting E.R., Jong S. de, Vijver M.G.   
Assessment of monitoring tools and strategies safeguarding aquatic ecosystems within the European water framework directive (pdf)
Leiden: CML,  2017

2016

CML no. 190
Tamis W.L.M., Zelfde M. van 't, Vijver M.G. 
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016 (pdf)
Leiden: CML,  2016

2015

CML no. 185 
Tamis W.L.M., Zelfde M. van 't, Vijver M.G. 
Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas (pdf)
Leiden: CML,  2015

2014

CML no. 188
Bos, M.M.; Musters, C.J.M.
De effectiviteit van akkerranden in het vervullen van maatschappelijke diensten. Een overzicht uit wetenschappelijke literatuur en practijkervaring (pdf)
Leiden: CML,  2014

2013

CML no. 187
Vijver, M.G.; Tamis, W.L.M.
Bestrijden van de Trosbosbes in de Peel - overzicht van de mogelijkheden voor het inzetten van het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat en biologische bestrijding (pdf)
Leiden: CML, 2013

2011

CML no. 186
Vijver, M.G., R. Heijungs, & W.G.J.M. Peijnenburg 
Development of a biotic ligand model predicting copper toxicity to lettuce (Lactuca sativa). (pdf)
Leiden:  CML, 2011

2010

CML no. 181
Zelfde, M. van 't, C.J.M. Musters, W.L.M. Tamis & M.G. Vijver
Technische rapportage van project: Bestrijdingsmiddelenatlas Kader Richtlijn Water (KRW) proof. (pdf)
Leiden:  CML, 2010
ISBN-13: 978-90-5191-166-4

2009

CML no. 184
Van der Voet, E., L. van Oers, S. de Bruyn, F. de Jong and A. Tukker
Environmental Impact of the use of Natural Resources and Products. (pdf)
Leiden: CML, 2009
ISBN-13: 978-90-5191-164-0

CML no. 183
Tamis, W.L.M & T.J. de Jong
Transport chains of potential GM crops in the Netherlands, in particular rape (Brassica napus), with a focus on spillage of seeds in the environment.
Leiden: CML, 2009
ISBN-13: 978-90-5191-163-3
PDF will follow

CML no. 182
Musters, C.J.M., D.J.R.M. Snelder & P. Vos
The effect of coloured light on nature. (pdf)
Leiden: CML, 2009
ISBN-13: 978-90-5191-162-6

2008

CML no. 180
Tamis, W.L.M. W-R.C. van Esch, H.J. de Graaf & G.R. de Snoo
Ecosysteemdiensten optimaal benut, een gebiedsgerichte uitwerking (pdf)
Leiden: CML, 2008
ISBN-13: 978-90-5191-161-9

CML no.179

Voet, E. van der, Oers, L. van, Davis, C., Nelis, R., Cok, B., Heijungs, R., Chappin, E. and J.B. Guinée
Greenhouse gas calculator for electricity and heat from biomass (pdf)
Leiden: CML, 2008
ISBN-13: 978-90-5191-160-2 
Appendices (pdf)

CML no.178

Tamis, W.L.M., m.m.v. Klinkhamer, P.G.L., Meijden, E. van der, Snoo, G.R. de en J.A. van Veen
Potentiële effecten van diergeneesmiddelen op het terrestrische milieu in Nederland
Leiden: CML, 2008
ISBN-13: 978-90-5191-159-6

2007

CML no.177
Graaf, H.J. de
Een win-win aanpak voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken : een evaluatie van een zestal pilots in het kader van de Integrale Strategie Milieu (ISM) van de provincie Noord-Brabant (pdf)
Leiden: CML, 2007
ISBN-13: 978-90-5191-156-5

CML no.176
Groot, W.T. de, Sarkhel, S. and M. Hobbes
Delivery of subterranean arsenic removal in West Bengal
Leiden: CML, 2007
ISBN-13: 978-90-5191-155-8

CML no.175
Vijver, M.G. and A. de Koning
Quantifying HC5 using BLMs for Cu in different water types according different extrapolation options: sensitivity and uncertainty analysis
Leiden: CML, 2007
ISBN-13: 978-90-5191-154-1

2006

CML no.174
Vos, P.
Statistische evaluatie van het macrofaunameetnet in de Rijkswateren
Leiden: CML, 2006
ISBN-10: 90-5191-152-1
ISBN-13: 978-90-5191-152-7

CML no.173
Graaf, H.J. de en C.J.M. Musters
In duurzame ontwikkeling heeft alles zijn prijs : een uitwerking ten behoeve van de milieuvisie 2006-2010 van de provincie Noord-Brabant
Leiden: CML, 2006
ISBN-10: 90-5191-151-3
ISBN-13: 978-90-5191-151-0

CML no.172
Musters, C.J.M., W.J. ter Keurs en E.A.P. van Well
Natuurvriendelijk slootonderhoud in het westelijk veenweidegebied : eindverslag van het Slootexperiment 2003-2005
Leiden: CML, 2006
ISBN-10: 90-5191-150-5
ISBN-13: 978-90-5191-150-3

CML no.171
Guinée, J.G., Oers, L. van, Koning, A. de and W.L.M. Tamis
Life cycle approaches for conservation agriculture. Part I: a definition study for data analysis, Part II: Report of the special symposium on life cycle approaches for conservation agriculture on 8 May 2006 at the SETAC-Europe 16th Annual Meeting at The Hague
Leiden: CML, 2006
ISBN-10: 90-5191-148-3
ISBN-13: 978-90-5191-148-0 

CML no.170
Bakker, N.V.J. de and C.J.M. Musters
Non-target arthropods in conventional potato and maize crops: an attempt to describe the effects of conventional cropping on non-target arthropods as a reference for risk assessment
Leiden: CML, 2006
ISBN-10: 90-5191-147-5
ISBN-13: 978-90-5191-147-3

CML no.169
Vijver, M.G., Kruijne, R., Linden, A.M.A. van der, Zelfde, M. van 't and W.L.M. Tamis
Nadere afstemming van het gebruik van de instrumenten Bestrijdingsmiddelenatlas en Nationale Milieu Indicator in het licht van de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming 2006 : ontwikkeling van een systematiek om meetgegevens en emissieberekeningen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater te vergelijken
Leiden: CML, 2006
ISBN-10: 90-5191-146-7
ISBN-13: 978-90-5191-146-6

CML no.168
Koning, A. de and M.G. Vijver
'Biotic Ligand Models’ voor de effectmodellering van metalen in enkele Nederlandse oppervlaktewateren
Leiden: CML, 2006
ISBN-10: 90-5191-145-9
ISBN-13: 978-90-5191-145-9

2005

CML no.167
Heijungs, R. and G. Huppes
Waarschijnlijkheidsstudie beleidsresultaten zwerfafval
Leiden: CML, 2005

CML no.166
Voet, E. van der. L. van Oers, S. Moll, H. Schütz, S. Bringezu, S. de Bruyn, M. Sevenster and & G. Warringa
Policy review on decoupling: development of indicators to assess decoupling of economic development and environmental pressure in the EU-25 and AC-3 countries.
Leiden: CML, Wuppertal: Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Delft: CE Solutions for Environment, Economy and Technology, 2005
ISBN 90-5191-143-2 

CML no.165
Oers, L. van, W.L.M. Tamis, A. de Koning and G.R. de Snoo
Review of incidents with wildlife related to paraquat.
Leiden: CML, 2005
ISBN 90-5191-144-0
€ 20,-

CML no.161
Snoo, G.R. de, W.L.M. Tamis and P.J. van de Brink ; with contrib. of R.J. van der Poll ... [et al.]
Non target plant field study: effects of glufosinate-ammonium on off crop vegetation.
Leiden: CML, 2005
ISBN 90-5191-140-8
€ 25,-

2004

CML no.164
Vos, P. en C.J.M. Musters
Statistische evaluatie van het MWTL-waterplantenmeetnet.
Leiden: CML ; Lelystad: RIZA, 2004
ISBN 90-369-5648-X
Also published as RIZA report 2004.016
€ 15,-

CML no.163
Jongkamp, C., M. van 't Zelfde and W.T. de Groot
Land use modelling connecting spatially explicit data and linear programming: an exploration in Ecuador.
Leiden: CML, 2004
ISBN 90-5191-142-4
€ 20,-

2003

CML no.162
Vos, P., S. Kragten and W.J. ter Keurs
Naar een stadsnatuurmeetnet in Leiden.
Leiden: CML, 2003
ISBN 90-5191-141-6
€ 15,-

CML no.160
Voet, E. van der, L. van Oers and I. Nikolic
Dematerialisation: not just a matter of weight.
Leiden: CML, 2003
ISBN 90-5191-139-4
€ 20,-

CML no.159
Wegener Sleeswijk, A., R. Kleijn, C. Karman, R. Bernhard and L. van der Vlies
REIMSEA: an LCA toxicity characterization model for the North Sea.
Leiden: CML, 2003
ISBN 90-5191-138-6
€ 20,-

2001

CML no.158
Gelder, M.J. van and W.T. de Groot
Synergy of CBD and CCD : an inventory and analysis of opportunities for collaboration between the two Rio conventions in West-Africa.
Leiden: CML, 2001
ISBN 90-5191-137-8
€ 11,34
Sold out

CML no.157
Groot, W.T.de and S.I.D. Sielhorst
Not to sink: bringing the tropical forest into the climate and other global conventions, without needing the 'sink' concept.
Leiden: CML, 2001
ISBN 90-5191-136-X
€ 11,34

CML no. 156
Hooft, W.F. van, M. van 't Zelfde en G.R. de Snoo
Atlas van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater - pilotstudie.
Leiden : CML, 2001
ISBN 90-5191-135-1
This report is only available on CD-ROM.
€ 11,34 

CML no. 155
Koning, A. de, R. Kleijn en R. van Duin
Methodieken voor de prioritering van milieumaatregelen bij Zeeuwse bedrijven.
Leiden : CML, 2001
ISBN 90-5191-134-3
€ 22,69

CML no. 154
Oers, L. van en E. van der Voet
Scenarios for zinc and copper: a strong sustainability and weak sustainability approach.
Leiden: CML, 2001 [i.e. 2002]
ISBN 90-5191-133-5
€ 11,34

2000

CML no. 153
Oers, L. van en E. van der Voet
Integraal ketenbeheer in de provincie Limburg: bouwmaterialen, automobiliteit, champignons en PVC.
Leiden: CML, 2000
ISBN 90-5191-130-0
€ 11,34

CML no. 152
Berg, N.W. van den, G. Huppes, E.W. Lindeijer, B.L. van der Ven and M.N. Wrisberg
Quality assessment for LCA.
Leiden: CML; Apeldoorn: TNO Environment, Energy and Process Innovation; Amsterdam: IVAM Environmental Research, 2000
This report is only available as PDF document.

CML no. 151
Gorree, M., J. Guinée, G. Huppes and L. van Oers
Environmental life cycle assessment of linoleum.
Leiden: CML, 2000
ISBN 90-5191-129-7
€ 15,88 

CML no. 150
Jong, F., J. Deneer en W. Tamis
Veldbioassays: ontwikkeling van een richtlijn voor veldbioassays met watervlooien en waterplanten voor het aantonen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater.
Leiden: CML, 2000
ISBN 90-5191-128-9
€ 11,34

CML no. 149
Tamis, W.L.M., M. van 't Zelfde, R. van Ek en J.P.M. Witte
Modellering van de kansrijkdom van het biotisch herstel van natte en vochtige vegetaties.
Leiden: CML, Lelystad: RIZA, 2000
ISBN 90-369-5337-5
Also published as RIZA report ; 2000.039
Available from: Cabri Mailservice, Postbus 431, 8200 AK Lelystad. Tel. 0320-285333, Fax. 0320-241121, email. Riza@cabri.nl
€ 11,34

1999

CML no.148
Kleijn, R., S. Bringezu, M. Fischer-Kowalski and V. Palm
ConAccount workshop Ecologizing societal metabolism: designing scenarios for sustainable materials management, November 21st 1998, Amsterdam, The Netherlands.
Leiden: CML, 1999
ISBN 90-5191-124-6
€ 20,42

CML no. 147
Centrum voor Milieukunde
MAI versus RIO: verslag symposium op donderdag 22 oktober 1998, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Centrum voor Milieukunde van Universiteit Leiden.
Leiden: CML, 1999
ISBN 90-5191-123-8
€ 9,08

1998

CML no. 146
Iongh, H.H. de, A.B. Zuiderwijk en P. Hamling
Economic assessment study of the Logone floodplain
Leiden: CML, 1998
ISBN 90-5191-122-X
€ 3,63 (photocopy)

CML no. 145
Tamis, W.L.M., F.M.W. de Jong, M. van ’t Zelfde en K.J. Canters
Groene randen rond de landbouw: zoekgebieden voor akkerrandenbeheer in het zeekleigebied van westelijk Noord-Brabant.
Leiden: CML, 1998
ISBN 90-5191-121-1
€ 11,34

CML no. 144
Snoo, G.R. de, F.M.W. de Jong, M. Gorrée, C. Brak, R.J. van der Poll
Sociaal-economische betekenis van agrarisch natuurbeheer in Waterland en Eilandspolder.
Leiden: CML, 1998
ISBN 90-5191-119-X
€ 9,08

CML no. 143
Jong, F.M.W. de en K.J. Canters
Ontwikkeling milieubelasting bloembollenteelt 1996-2000 : een levenscyclusanalyse.
Leiden : CML, 1998
ISBN 90-5191-117-3
€ 11,34

CML no. 142
Tamis, W.L.M., K.J. Canters, R.J. van der Poll en J.H. Donner
Verplaatsingen van insecten in een akkerbouwgebied : naar de bepaling van de duurzaamheid van natuurwaarden in grasranden langs akkers en in wegbermen in de Wieringermeerpolder.
Leiden : CML, 1998
ISBN 90-5191-116-5
€ 11,34

CML no. 141
Tamis, W.L.M. en M. van 't Zelfde
Verspreidingsprofielen van ecotoopgroepen : kansrijkdom biotisch herstel natte en vochtige ecosystemen.
Leiden : CML, 1998
ISBN 90-5191-115-7
€ 11,34

1997

CML no. 140
Oosterberg, W.
The effect of deforestation on the extent of floods in the Cagayan Valley, Philippines.
Leiden: CML, 1997
ISBN 90-5191-114-9
€ 9,08

CML no. 139
Voet, E. van der, J. Guinée and H.A. Udo de Haes
Indicators for integrated substance chain management : as a measure for environmental quality and sustainable development.
Leiden : CML, 1997
ISBN 90-5191-113-0
€ 9,08

CML no. 138
Heijungs, R., J. Guinée and G. Huppes
Impact categories for natural resources and land use : survey and analysis of existing and proposed methods in the context of environmental life cycle assessment.
Leiden : CML, 1997
ISBN 90-5191-111-4
€ 9,08

CML no. 137
Leeuwen, B.H. van en K.J. Canters (red.)
Natuur buiten natuurgebieden: wat doen we eraan? : verslag van de studiedag op 17 oktober 1996.
Leiden : CML, 1997
ISBN 90-5191-112-2
€ 9,08

CML no. 136
Guinée, J., L. van Oers and E. van der Voet
Cadmium in the Netherlands - a special case?
Leiden : CML, 1997
ISBN 90-5191-110-6
€ 11,34

CML no. 135
Tamis, W.L.M. en J. van Aartrijk
Voorlopig advies voor inrichting en beheer van de spuit- en teeltvrije zone in de bloembollenteelt.
Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, 1997
Also published as report bloembollenonderzoek ; no. 112.
ISBN 90-5191-109-2
€ 7,94
Available from: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, Postbus 85, 2160 AB Lisse. Tel.: 0252-462121.

CML no. 134
Oers, L. van en E. van der Voet
Haalbaarheidsstudie naar indicatoren voor ketenbeheer in de Milieubalans : voorbeeldstudie voor cadmium in Nederland 1985-1990.
Leiden : CML, 1997
ISBN 90-5191-108-4
€ 6,81

CML no. 132
Canters, K.J., J.H. Donner, R.J. van der Poll en W.L.M. Tamis
Wat komt erin en wat gaat eruit: ontwikkeling van een methode voor de bepaling van de duurzaamheid van natuurwaarden in graslanden langs de akkers in de Wieringermeer.
Leiden : CML, 1997
ISBN 90-591-106-8
€ 6,81

CML no. 130
Wegener Sleeswijk, A., R. Kleijn, M.J.G. Meeusen-van Onna, H. Leneman, H.H.W.J.M. Sengers, H. van Zeijts and J.A.W.A. Reus
Application of LCA to agricultural products : 1. Core methodological issues; 2. Supplement to the LCA guide ; 3. Methodological background.
Leiden : CML, 1997
ISBN 90-5191-104-1
€ 22,69

CML no. 122
Runhaar, J., M. van der Linden en J.P.M. Witte
Waterplanten en saliniteit.
Lelystad : RIZA, 1997
ISBN 90-36950-24-4
€ 11,34
Als published as RIZA report 96.063 and DEMNAT -2.1 report 5.
Available from: SDU, Den Haag.
Tel.: 070-3789880

1996

CML no. 133

Baas, J., M. Gorree, D.J. Bakker en K.J. Canters
Risico's van landbouwbestrijdingsmiddelen door luchtemissies uit de glastuinbouw.
Leiden : CML, 1996
ISBN 90-5191-107-6
Also published as TNO-MEP report ; no. R96/313a
€ 11,34

CML no. 131
Voet, E. van der, F. Klijn, W. Tamis en R. Huele
Regulatiefuncties van de biosfeer : aanzet tot een operationalisatie van de life supportfunctie van de biosfeer, toegespitst op de rol van soortenrijkdom.
Leiden : CML, 1996
ISBN 90-5191-131-X
Also published in the series Stoffen, Veiligheid, Straling ; no. 1997/33.
Available from: Distributiecentrum VROM, Postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer. Tel.: 079-3449449.

CML no. 129
Gorree, M. en R. Kleijn
Screening-LCA voor de verwijdering van baggerspecie.
Leiden : CML, 1996
ISBN 90-5191-103-3
€ 11,34

CML no. 128
Runhaar, J. en M. van 't Zelfde
Vergelijking ecotooptypen - natuurdoeltypen
Leiden : CML, 1996
ISBN 90-5191-102-5
€ 19,29
€ 11,34

CML no. 127
Bok, C.F.M. de ... [et al.]
Relatie tussen bestrijdingsmiddelen en biota in oppervlaktewater : een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden van multivariate analysetechnieken.
Utrecht : STOWA, 1996
ISBN 90-74476-55-4
Also published as STOWA report ; 96-16
€ 9,08
€ 11,34

CML no. 126
Canters, K.J. (eindred.)
Een oriënterend onderzoek naar de effecten van akkerrandbeheer op ziekten, plagen en biodiversiteit.
Leiden : CML, 1996
ISBN 90-5191-100-9
Sold out
€ 11,34

CML no. 125
Mulder, P. en R. Kleijn
Milieuanalyse potplantentrays : technische reportage.
Leiden : CML, 1996
ISBN 90-5191-099-1
€ 11,34

CML no. 124
Bertels, J., J.J. Boersema, F.A. van der Loo en H.A. Udo de Haes
Ruimte als schaars goed.
Leiden : CML, 1996
ISBN 90-5191-079-7
€ 11,34
Sold out

1995

CML no. 120
Groot, W.T. de and E.M. Kamminga
Forest, people, government : a policy-oriented analysis of the social dynamics of tropical deforestation.
Main report of the project 'Local actors and global treecover policies'.
Leiden : CML, 1995
ISBN 90-5191-096-7
€ 20,42 (restricted edition)

CML no. 119
Gorree, M. en W.L.M. Tamis
Beschrijving en evaluatie normstelling voor PAK in baggerspecie.
Leiden : CML, 1995
ISBN 90-5191-097-5
€ 11,34

CML no. 118
Leeuw, J. de, M. Gorree, G.R. de Snoo, W.L.M. Tamis, R.J. van der Poll and R. Luttik
Risks of granules and treated seeds to birds on arable fields : supplemental research for the risk-assessment scheme for birds.
Leiden : CML, 1995
ISBN 90-5191-095-9
€ 14,75

CML no. 117
Jong, F.M.W. de
Framework for field trials for side-effects of pesticides.
Leiden : CML, 1995
ISBN 90-5191-092-4
€ 11,34

CML no. 110
Gorree, M. en C.L.G. Groen
Overeenkomsten in de verspreiding van ecotopen en ecoseries in het LKN-bestand.
Leiden : CML, 1995
also published as LKN report ; no. 11
ISBN 90-5191-098-3
€ 11,34

CML no. 109

No stock

CML no. 108
Linden, M.G.A.M. van der, C.L.G. Groen en M. van 't Zelfde
Landschapsecologische kartering Nederland : vegetatie en landschapselementen.
Leiden : CML, 1995
Also published as LKN report ; no. 10
ISBN 90-5191-090-8
€ 14,75
Sold out

CML no. 107

Traas, T.P., F. Klijn en T. Aldenberg
Ecosysteemgerichte risicobeoordeling van stoffen : eindreport ecosysteemrendement. Leiden : CML, 1995
Also published as RIVM report ; no. 719102038
ISBN 90-6960-059-5
€ 11,34

CML no. 99
Tamis, W.L.M. en M. van 't Zelfde
Landschapsecologische kartering Nederland : vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen.
Leiden : CML, 1995
Also published as LKN report ; no. 99
ISBN 90-5191-078-8
€ 9,08
Sold out

1994

CML no. 116
Cuperus, R. en K.J. Canters
Natuurcompensatie A50 (Eindhoven-Oss) : een oriënterend onderzoek.
Leiden : CML, 1994
ISBN 90-5191-084-3
€ 11,34

CML no. 115
Tamis, W.L.M. en J. Runhaar
Kwetsbaarheidskaarten natuur Zuid-Holland : technische reportage.
Leiden : CML, 1994
ISBN 90-5191-085-1
€ 11,34 or € 24,96 with annex Maps (restricted edition)

CML no. 114
Berg, N.W. van den en R.M. Lankreijer
Milieugerichte levenscyclusanalyse van steenwol alsisolatiemateriaal: hoofdreport.
Leiden : CML, 1994
ISBN 90-5191-082-7
€ 9,08

CML no. 113
Berg, N.W. van den en R.M. Lankreijer
Milieugerichte levenscyclusanalyse van steenwol als substraat in de tuinbouw: hoofdreport.
Leiden : CML, 1994
ISBN 90-5191-083-5
€ 9,08

CML no. 112
Jong, F.M.W. de and W.F. Bergema
Field bioassays for side-effects of pesticides : final report.
Leiden : CML, 1994
ISBN 90-5191-089-4
€ 17,02

CML no. 111
Tamis, W.L.M., M. van 't Zelfde en C.L.G. Groen
Degregatie van broedvogelgegevens van atlasblok naar kilometercel.
Leiden : CML, 1994
Also published as LKN report ; no. 12
ISBN 90-5191-080-0
€ 15,88

CML no. 106
Linden, M. van der en F.M.W. de Jong
Inrichting en beheer van slootkanten in het veenweidegebied : effecten op de vegetatie na acht jaar onderzoek.
Leiden : CML, 1994
ISBN 90-5191-077-0
€ 11,34

CML no. 104
Sinnige, N., W.L.M. Tamis en F. Klijn
Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen.
Leiden : CML, 1994
ISBN 90-5191-081-9
€ 15,88

1993

CML no. 105
Cuperus, R., en K.J. Canters
Milieu-effect studie bouwlokaties Leidse regio : de effecten van nieuwe woningbouwlokaties en bedrijfsterreinen in de Leidse regio op natuur en milieu.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-075-4
€ 18,15

CML no. 103

Wit, R, H. Taselaar, R. Heijungs and G. Huppes
REIM : LCA-based ranking of environmental investments model.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-074-6
€ 11,34

CML no. 102
Wegener Sleeswijk, A., en R. Kleijn
Locaties voor volkstuinen : een toetsingskader.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-070-3
€ 18,15

CML no. 101
Rolf, H.L.M., J. Runhaar en J.M.J. Gieske
Milieubeleidsindicator Verdroging; fase IIa, methodiekontwikkeling en toepassing voor acht lokaties in Brabantse natuurterreinen.
Delft : TNO, 1993
Available from: TNO/ Instituut voor Grondwater en Geo-Energie
Mr.J. Langbein, Tel. 015 - 2697163

CML no. 100
Jong, F.M.W. de en W.F. Bergema
Field bioassays for side-effects of pesticides : progress report
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-071-1
Sold out, see also CML no. 112 final report.

CML no. 98
Runhaar, J. en F. Klijn
Aanzet tot een aquatische ecoserie-indeling.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-072-x
€ 9,08

CML no. 97
Gorree, M., en W.L.M. Tamis
BIOMAG-2 : aanpassing en evaluatie van een model voor biomagnificatie in terrestrische voedselketens.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-069-x
€ 11,34

CML no. 96
Tamis, W.L.M., R. Kouwenhoven en K.J. Canters
Van wit naar groen... : beschrijving en realisatie van de algemene natuurkwaliteit in de provincie Zuid-Holland; een openingszet in de discussie.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-068-1
€ 20,42

CML no. 95
Runhaar, J., en C.L.G. Groen
Kwetsbaarheidskaarten Zuid-Holland : voorstudie natuur.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-067-3
€ 12,25

CML no. 94
Runhaar, H., M. van der Linden, H. Olff en M. van 't Zelfde
Evaluatie van vegetatiegegevens in relatienotagebieden.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-066-5
€ 11,34

CML no. 93
Elbers, M.A. en T.P. Traas
BIOMAG : risicoanalyse van bodemverontreiniging van terrestrische vertebraten.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-065-7
€ 9,08

CML no. 92
Cancelled.

CML no. 49
Groen, K... [et al]
Ecotopensysteem fase III : herziene landelijke typologie en vertaalsleutels voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Leiden : CML, 1993
ISBN 90-5191-073-8
€ 15,88

1992

CML no. 91
Groen, C.L.G., M. Gorree, R. van der Meijden, R. Huele, M. van 't Zelfde
FLORBASE : een bestand van de Nederlandse flora, periode 1975-1990.
Leiden : CML, 1992
ISBN 90-6960-037-4
Sold out

CML no. 90
Groen, C.L.G., R. van der Meijden, J.G. Nienhuis, U. Pakes, en J.P.M. Witte
Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 : interpretatie van de rekenresultaten.
Leiden : CML ; Bilthoven : RIVM, 1992
ISBN 90-6960-029-3
Also published as RIVM report ; no. 714305009 and as RIZA nota ; no. 92-058

CML no. 89
Witte, J.P.M., C.L.G. Groen en J.G. Nienhuis
Het ecohydrologisch voorspellingsmodel DEMNAT-2 : conceptuele modelbeschrijving.
Leiden : CML ; Bilthoven : RIVM, 1992
ISBN 90-6960-030-7
Also published as RIVM report ; no. 714305007

CML no. 88
Gorree, M., en J. Runhaar
Haalbaarheidstudie natuurgerichte normstelling nutriënten : algemene methoden voor het ontwikkelen van grenswaarden voor nutriënten. belasting van natuurlijke ecosystemen.
Leiden : CML, 1992
ISBN 90-5191-061-4
€ 9,08

CML no. 87
Udo de Haes, H.A... [et al]
The golden fringe of Europe : ideas for a European coastal conservation strategy and action plan.
Leiden : CML, 1992
ISBN 90-5191-060-6
€ 11,34

CML no. 86
Linden, M. van der, J. Runhaar en M. van 't Zelfde
Effecten van ingrepen in de waterhuishouding op vegetaties van natte en vochtige standplaatsen
Leiden : CML, 1992
ISBN 90-6960-034-x
Sold out

CML no. 85
Klijn, F, A. ten Harmsel en C.L.G. Groen
Ecoseries 2.0. Naar een ecoserieclassificatie t.b.v. het ecohydrologische voorspellingsmodel DEMNAT-2.
Leiden : CML, 1992
ISBN 90-6960-036-6
Sold out

CML no. 84
Cuperus, R., en K.J. Canters
Met oevers meer natuur : op zoek naar referentiebeelden en maatregelen voor aanleg, inrichting en beheer van natuurvriendelijke oevers.
Leiden : CML 1992
ISBN 90-5191-059-2
€ 11,34

CML no. 83
Kleijn, R., R. Huele en E. van der Voet
GRASBOL : risiko's van het bewonen van verontreinigde lokaties.
Leiden : CML, 1992 (including diskette)
ISBN 90-5191-058-4
€ 45,38

CML no. 82
Guinée, J.B... [et al]
Handleiding SIMAKOZA 1.0
Leiden : CML, 1992. - (including 3 diskettes)
ISBN 90-5191-057-6
€ 53,77 including VAT, excluding postage costs
This package, including the report 'Minimalisering van de milieubelasting van buitenkozijnen in de woningbouw' (IVAM onderzoeksreeks no.54) can be ordered from IVAM, University of Amsterdam, € 90,76 (only the report € 36,30 including VAT, excluding postage costs)

CML no. 81
Oers, L. van, R. Huele en E. van der Voet
Haalbaarheidsstudie naar een milieumodellenbank.
Leiden : CML, 1992
ISBN 90-5191-055-X
€ 9,08

CML no. 80
Sinnige, N., W. Tamis en F. Klijn
Indeling van bodemfauna in ecologische soortengroepen.
Leiden : CML, 1992
€ 11,34

CML no. 79
Cancelled.

CML no. 78
Verdonschot, P.F.M... [et al]
Aanzet tot een ecologische indeling van oppervlaktewateren in Nederland.
Leiden : CML, 1992
€ 11,34

CML no. 77
Tamis, W.L.M.
Herstel van regenwormgemeenschappen (lumbricidae) in thermisch en biologisch gereinigde gronden.
Leiden : CML, 1992
ISBN 90-5191-054-1
€ 9,08

1991

CML no. 76
Egmond, L. van, R.E.G.M. Kleijn en E. van der Voet
Stofstroomanalyse dioxines in Zuid-Holland.
Leiden : CML, 1991
Sold out

CML no. 75
Sinnige, C.A.M., W.L.M. Tamis en F. Klijn
Aanzet tot een ecotopenclassificatie toegespitst op de bodemfauna.
Leiden : CML, 1991
ISBN 90-5191-051-7
€ 9,08
Sold out

CML no. 74
Jong, F.M.W. de, E. van der Voet and K.J. Canters
The side-effects of airborne pesticides on fungi and vascular plants
Leiden : CML, 1991
ISBN 90-5191-052-5
€ 11,34

CML no. 73
Latour, J.B., C.L.G. Groen en M. van 't Zelfde
De milieukwaliteit van de ecodistricten het laagveengebied en de kalkrijke duinen.
Leiden : CML, 1991 (A and B)
ISBN 90-6960-015-3
ISBN 90-6960-014-5 (annex)
€ 13,61 (set)

CML no. 72
Runhaar, H.
Beschrijving en voorspelling van de vegetatie in het rivierengebied.
Leiden : CML, 1991
ISBN 90-5191-050-9
Sold out

CML no. 71
Jong, F.M.W. de, O.C.L. Mekel en K.J. Canters
Effecten van de 'reizende bollenkraam'.
Leiden : CML, 1991
ISBN 90-5191-047-9
€ 4,54

1990

CML no. 70
Mekel, O.C.L... [et al]
Environmental effects of different package systems for fresh milk.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-046-0
€ 20,42

CML no. 69
Oers, L. van, E. van der Voet en R. Huele
Mogelijkheden van objektgericht ammoniakbeleid.
Leiden : CML, 1990
€ 10,21

CML no. 68
Groot, T.C. de... [et al]
River floodplains and policy : a European approach.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-043-6
€ 6,81
Supplement 'Case studies' sold out

CML no. 67
Lindeijer, E. ... [et al.]
Milieueffecten van kozijnen.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-048-7
€ 11,34

CML no. 66
Mekel, O.C.L. en W.G.H. van der Naald
Milieu, openluchtrecreatie en gezondheid.
Leiden : CML, 1990
€ 4,54

CML no. 65
Fluit, N. van der, R. Cuperus en K.J. Canters
Mitigerende en compenserende maatregelen aan het hoofdwegennet voor het bevorderen van natuurwaarden.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-041-X
€ 11,34

CML no. 64
Melman, Th.C.P.
Slootkanten in veenweidegebieden : mogelijkheden voor natuurgerichte inrichting en beheer.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-037-1
Sold out

CML no. 63
Klijn, F.. [et al]
De milieukwaliteit van ecodistricten. Part II: Methode en aanzet tot uitwerking.
Leiden : CML, 1990 (RIVM report; 751901003)
ISBN 90-6960-005-6

Also published:
Latour, J.B., J.J. Hofstra en M.I. Nip
De toepasbaarheid van de amoebe-benadering op terrestrische ecosystemen.
Leiden : CML, 1990 (RIVM report; 751901001)
€ 13,61 (for 3 reports)

CML no. 62
Klijn, F.. [et al]
De milieukwaliteit van ecodistricten. Part I: Ecologische normstelling en milieukwaliteitsbepaling.
Leiden : CML, 1990 (RIVM report; 7519010020)
ISBN 90-5191-040-1

CML no. 61
Klijn, F. en A. Laansma
Gebiedsgericht milieubeleid : theorie en praktijk en aanzet tot onderzoeksprogrammering.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-039-8
Sold out

CML no. 60
F.M.W. de Jong ... [et al]
Field trials for evaluating the side-effects of pesticides.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-049-5
€ 11,34

CML no. 60
Jong, F.M.W. de, G.R. de Snoo en K.J. Canters
Veldtoetsen voor onderzoek naar neveneffecten van bestrijdingsmiddelen.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-036-3
€ 9,08

CML no. 52
Duel, H. ... [et al]
Gebiedsvreemd water in Nederland : een verkenning van de problematiek van gebiedsvreemd water en de ruimtelijke oplossingsmogelijkheden.
Leiden, 1990
€ 12,03

CML no. 46
Canters, K.J... [et al]
Side effects of pesticides on terrestrial invertebrates and aquatic fauna.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-042-8
€ 11,34

CML no. 35
Snoo, G.R. de en K.J. Canters
Side effects of pesticides on terrestrial vertebrates.
Leiden : CML, 1990
ISBN 90-5191-035-5
Sold out

1989

CML no. 59
Rijsdorp, I., J. Guinée en G. Huppes
Milieueffekten van huishoudelijke verpakkingen.
Leiden : CML, 1989
Part I: Main report
Part II: Annex
ISBN 90-5191-034-7
Sold out

CML no. 58
Guinée, J. en R. Huele
Simavera : Simavera is een demonstratiemodel voor een informatiesysteem ten behoeve van de integrale analyse en beoordeling van milieueffekten van produkten.
Leiden : CML, 1989
ISBN 90-5191-033-9
€ 11,34

CML no. 57
Akkerman, S... [et al]
Verstrengeling : een nadere uitwerking van een natuur- en landschapsontwerp voor de regio Hulshorst, gemaakt in het kader van de prijsvraag 'Landschap in overgang' uitgeschreven door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan in 1987 van de Stichting Natuur & Milieu.
Leiden : CML, 1989
ISBN 90-5191-030-7
€ 6,81

CML no. 56
Cancelled

CML no. 55
Groen, K., J. v.d. Linden en M. van 't Zelfde
Van nat naar droog : een aktualisering van het voorkomen van natte ecosystemen in Nederland.
Leiden : CML, 1989
ISBN 90-5191-031-2
€ 5,67

CML no. 54
Voet, E. van der, B.J. Witmond en G. Huppes
Stofstatiegeld voor stikstof en fosfor : een vorm van financiële regulering als oplossing voor N- en P- gerelateerde milieuproblemen.
Leiden : CML, 1989 (Part I and II)
ISBN 90-5191-027-4
ISBN 90-5191-028-2
€ 2,27 and € 6,81
Part II sold out.

CML no. 53
Melman, Th.C.P. en R. Huele
Het kantstrooi advies systeem.
Leiden : CML, 1989
ISBN 90-5191-032-0
€ 11,34 (including diskette)

CML no. 51
Klijn, F
Landschapsecologische kartering Nederland: grondwaterrelaties : toelichting bij het databestand 'grond-waterrelaties' van het LKN-project.
Leiden : CML, 1989
€ 6,81

CML no. 50
Berg, M.M.H.E. van den... [et al]
Risico's van bestrijdingsmiddelen voor jonge kinderen in de bloembollenstreek : cholinesteraseremmers en dithiocarbamaten.
Leiden : CML, 1989
ISBN 90-5191-014-2
€ 6,81

CML no. 48
Runhaar, J.
Toetsing van het ecotopensysteem. Part I: Hoofdreport. - Part II: reportage van het veldwerk.
Leiden : CML, 1989
€ 11,34

CML no. 46
Canters, K.J... [et al]
Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische evertebraten en aquatische fauna.
Leiden : CML, 1989
ISBN 90-5191-011-8
€ 9,08

CML no. 44
Cancelled.
Instead of no.44 is published:
Naald, W.G.H. van der... [et al]
De betekenis van stofstroomanalyses voor het milieubeleid : nationale en provinciale beleidsuitwerking voor cadmium en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989
€ 1,13

Stroomschema's voor stoffen in economie en milieu van Nederland en Zuid-Holland.
Part I: Naald, W.G.H. van der... [et al] Samenvatting en conclusies
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989
€ 2,27
Part IIa: Voet, E. van der... [et al] Cadmium
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989
€ 5,67
Part IIb: Voet, E. van der... [et al] Bijlagen bij het cadmiumreport Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989
€ 5,67
Part III: Naald, W.G.H. van der... [et al] Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Leiden : CML ; Amsterdam : IVM, 1989
€ 6,81

CML no. 43
Naald, W.G.H. van der, R. Huele, W.T. de Groot en M. de Loor
GRASBOL: kennissysteem voor risicoanalyse bij bodemverontreiniging. Defnitiestudie en demonstratiemodel.
Leiden: CML, 1989
Sold out

CML no. 41
Bezemer, H en H.A. Udo de Haes (red.)
Participatie in milieubeheer : bundel gebaseerd op het symposium d.d. 17-6-'88 te Leiden, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Centrum voor Milieukunde RU Leiden.
Leiden : CML, 1989
ISBN 90-5191-012-6
€ 6,81

1988

CML no. 47
Frouws, J. and W.T. de Groot (ed.)
Environment and agriculture in the Netherlands.
Leiden : CML, 1988
€ 4,54

CML no. 45
Klijn, F
Ecoseries : aanzet tot een standplaatstypologie.
Leiden : CML, 1988
ISBN 90-5191-010-X
€ 6,81

CML no. 40
Guinée, J., E. van der Voet en G. Huppes
Schuimhoudende verpakkingen en milieu : milieuvergelijking van enkele kunststofschuimhoudende verpakkingen en alternatieven.
Leiden : CML, 1988
ISBN 90-5191-019-3
Sold out

CML no. 39
Canters, K.J. (red.)... [et al]
Keersluis of dijk? : een studie in opdracht van Rijkswaterstaat.
Leiden : CML, 1988
ISBN 90-5191-007-X
€ 9,08

CML no. 38
Cuperus, R... [et al]
De kwetsbaarheid van natuur en landschap voor versnippering door verkeer en infrastructuur : een studie in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (Rijkswaterstaat).
Leiden : CML, 1988
ISBN 90-5191-005-3
Sold out

CML no. 37
Klijn, F
Milieubeheergebieden, Part A : Indeling van Nederland in ecoregio's en ecodistricten, Part B: Gevoeligheid van de ecodistricten voor verzuring, vermesting, verontreiniging en verdroging.
Leiden : CML, 1988
ISBN 90-5191-006-1
Sold out

CML no. 36
Akkerman, S.S. en J.L. Fiselier
Rietgorzen in de randmeren : ontwerpen van natuurzuiveringssystemen bij de RWZI van Harderwijk en bij de mondingen van de Hierdense Beek en Schuitenbeek.
Leiden : CML, 1988
€ 4,54

CML no. 35
Snoo, G. de en K.J. Canters
Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische vertebraten
Leiden : CML, 1988
Part I: Inventarisatie van de bestaande kennis & lacunes en aanbevelingen voor onderzoek
ISBN 90-5191-002-9
Part II: Bestrijdingsmiddelen en agro-ecostemen
Also available in English
ISBN 90-5191-003-7
€ 11,34 (2 parts)
Sold out

1987

CML no. 34
Stevers, R., J. Runhaar en C.L.G. Groen
Het CML-ecotopensysteem : uitwerking voor Noord-, West- en Zuidwest-Nederland.
Leiden : CML, 1987.
Sold out

CML no. 33
Akkerman, S.S.... [et al]
Palen en perken in het verkeersbeleid.
Leiden : CML, 1987

CML no. 31
Voet, E. van der en W. van der Naald.
PIMM: een milieumeetnet als beleidsinstrument : evaluatie van het milieumeetnet PIMM in het kader van het provinciaal milieubeleidsplan van Zuid-Holland.
Leiden : CML, 1987
€ 4,54

CML no. 30
Fiselier, J.L. ... [et al.]
Meerbegeleidende moerassen : voor waterzuivering en natuurontwikkeling.
Leiden : CML, 1987
€ 4,54

CML no. 29
Voet, E. van der en H.A. Udo de Haes
Ammoniak in natuurgebieden : een literatuurstudie.
Leiden : CML, 1987
Sold out

1986

CML no. 28
Marchand, M. en F Toornstra
Ecological guidelines for river basin development.
Leiden : CML, 1986
€ 4,54
Sold out

CML no. 27
Runhaar, J.
Voorspelling en beoordeling van effecten op het natuurlijk milieu : een studie in opdracht van het Waterloopkundig Laboratorium Delft naar toepassingsmogelijkheden van de voorspellings- en beoordelingsmethoden van het CML.
Leiden : CML, 1986
Sold out

CML no. 26
Berg, M.M.H.E. van den ... [et al]
Potenties van produktiebeleid.
Leiden : CML, 1986
€ 9,08

CML no. 25
Fiselier, J.L., R.A.M. Stevers en H.A. Udo de Haes
Kosten-baten analyse natuurbouw kustlokatie.
Leiden, 1985 (i.e. 1986)
Sold out

1985

CML no. 24
Groot, W.T. de
Using the wind in shallow lake eutrophication control.
Leiden : CML, 1985
€ 9,08

CML no. 23
Groot, W.T. de en T. van Tilburg
An NCS for Zambia : prepared by a Dutch student team.
Leiden : CML, 1985
€11,34

CML no. 22
Tromp, F, P. Winkel en H.A. Udo de Haes
RINAL: emissiescenario's, verspreiding en depositie van ammoniak.
Leiden : CML, 1985
Sold out

CML no. 22
Ploeg, S.W.F van der, C.J.M. van Berkel, L.C. Braat e.a.
RINAL: effecten van luchtverontreinigende stoffen op bossen en heide.
Leiden : CML, 1985
Sold out

CML no. 21
Ploeg, S.W.F van der, C.J.M. van Berkel, L.C. Braat e.a.
RINAL: bruikbaarheid en perspectieven.
Leiden : CML, 1985
Sold out

CML no. 20
Runhaar, J., R.A.M. Stevers en H.A. Udo de Haes
Uitwerking CML-ecotopen-systeem voor de Randstad : reportage van een studie in opdracht van de Rijksplanologische Dienst, gericht op de verwerking van provinciale flora- en vegetatiegegevens uit het Randstadgebied.
Leiden : CML, 1985
Sold out

CML no. 19
Melman, Th. C.P., P.H.M.A. Clausman en H.A. Udo de Haes
Voedselrijkdomindicatie van graslanden : vergelijking en toetsing van drie methoden voor het bepalen van de voedselrijkdomindicatie van graslandvegetaties.
Leiden : CML, 1985
€3,40

CML no. 18
Voet, E. van der en H.A. Udo de Haes
Effekten van intensieve veehouderijbedrijven op hun omgeving : kwantificering van de ammoniak-problematiek in het kader van de Hinderwet.
Leiden : CML, 1985
Sold out

CML no. 18
Hommel, P.
Mogelijkheden voor vegetatieontwikkeling bij natuurbouw in de kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen: een voorstudie.
Leiden : CML, 1985
Sold out

CML no. 17
Latesteijn, H.C. van en H.A. Udo de Haes
Globale effectvoorspellings- en beoordelingsmethoden: voorspelling en beoordeling van milieu-effecten ten behoeve van een MER ten dienste van een mogelijke toekomstige wijziging of herziening van het bestaande Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening.
Leiden: CML, 1985
Sold out

1984

CML no. 16
Canters, K.J.
Een methode voor het opsporen van natuureffecten op ecosysteemniveau.
Leiden : CML, 1984
Sold out

CML no. 15
Druijff, E.A.
Milieurelevante produktinformatie : een studie naar de toerekening van milieuschade en de informatieverschaffing daarover aan consumenten, ontwerpers en overheid.
Leiden : CML, 1984
Sold out

CML no. 14
Schrader, T.
Ontwikkelingssociologie en de milieuproblematiek van de derde wereld.
Leiden : CML, 1984.

1983

CML no. 13
Groot, W.T. de en G. Huppes
De quintaire sector : volwaardig werk zonder extra overheidsuitgaven; met een algemene berekeningswijze van werkgelegenheidseffekten.
Leiden : CML, 1983
Sold out

CML no. 12
Groot, W.T. de en E.P. Mulder (red)
Real recycling afval Leiden.
Leiden : CML, 1983
Sold out

CML no. 11
Voet, E. van der
De toekomst van het natuurlijk milieu in Nederland. Bijlage 15 bij het CE-scenario.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1983
Sold out

CML no. 10
Marchand, M., M.E. Wisse and C.A. Drijver
Land use possibilities on the Kafua Flats, Zambia.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1983 (CES report no. 10)
Sold out

1982

CML no. 9
Helm, I. van der, R. Krassen-burg en M. de Vries
Hyperkinesie en lood.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1982
Sold out

CML no. 8
Everts, F.H., M.P.J. de Vries en H.A. Udo de Haes
Een landelijk systeem van ecotooptypen : aanzet tot een systematische typologie bruikbaar bij de beschrijving en beoordeling van effekten op de plantengroei.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1982
Sold out

1981

CML no. 7
Huppes, G. en H.A. Udo de Haes
Bodegraven-noord: inrichting in het licht van zuiveloverschotten: samenvatting.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, [1981]
€1,13

CML no. 6
Norel, G.J. van
Boerderijverplaatsing, een aantrekkelijke zaak?
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1981
€ 5,67

CML no. 5
Seip, P., M-A. Soels, E. van der Voet, H. de Vries en G. Huppes
Bodegraven-noord: inrichting in het licht van zuiveloverschotten.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1981
Sold out

1979

CML no. 4
Groot, W.T. de, H. Bezemer, R. Broersma, C. de Heer en R. Quapp
Algen, water, wind en bodem : interimverslag van een interdisciplinair onderzoeksprojekt gericht op het mogelijk effect van defosfatering. Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1979
Sold out

CML no. 3
Udo de Haes, H.A. en H.W.J. van Dijk
Dosis-effektrelaties in relatie tot de waterwinning in de duinen.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1979
Sold out

CML no. 2
Huppes, G.
Bodegraven-Noord: alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor een veenweidegebied.
Leiden : Centrum voor Milieukunde, 1979
Sold out

CML no. 1
Groot, W.T. de, T.C.P. Melman, J. Schoneveld, F. Steenkamp en H.A. Udo de Haes
Waterwinning in de duinen: aantasting en regeneratiemogelijkheden van het abiotisch milieu.
Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1979
Sold out

Last Modified: 27-06-2017