Publications Industrial Ecology 1982 - 1989

Overview of the publications of the department of Industrial Ecology (1982 - 1989)

1989

Berg, M.M.H.E. van den, E. van der Voet Risico's van bestrijdingsmiddelen voor jonge kinderen in de bloembollenstreek Leiden: Centrum voor Milieukunde, 82pp+bijlagen, 1989 Wetenschapswinkel rapporten-serie Bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt, deel 7 CML rapport nr. 50, 6.81

Guinée, J.B., R. Huele SIMAVERA, een Systeem voor de Integrale MilieuAnalyse van VERpAkkingen Leiden: Centrum voor Milieukunde, 51pp, 1989 ISBN 90-5191-033-9

Guinée, J.B., G. Huppes Integral analysis of the environmental effects of household packaging In: Recycling International (4), K.J. Thomé-Kozmiensky (ed.), Berlin: EF-Verlag für Energie und Umwelttechnik, p225-233, 1989

Guinée, J.B., G. Huppes Integral Environment analysis as basis for environmental design Discussion paper for the ECE-seminar on Economic implications of Low-waste technology, The Hague, 16-19/10/'89, 8pp, 1989

Guineé, J.B., G. Huppes. I. Rijsdorp Integrale Analyse der ökologischen Effekte von Haushaltsverpackungen In: Konzepte in der Abfallwirschaft 2, K.J. Thomé-Kozmiensky (ed.) Berlin: EF-Verlag für Energie und Umwelttechnik, p427-438, 1989

Huppes, G. De vervuiler betaalt. Wie betaalt, waarvoor, aan wie, waarom en hoe? Economisch Statistische Berichten, p252-5 en p259, 15 maart 1989

Huppes, G. De beperkte betekenis van de netwerkbenadering voor het milieubeleid. Milieu, vol. 5, nr. 4, p153-8, 1989

Huppes, G., R.A. Kagan Market-oriented regulation of environmental problems in the Netherlands Law and Policy, vol. 11, nr. 2, p215-239, 1989

Melman, Th.C.P., R. Huele Het Kantstrooi Advies Systeem Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1989 CML mededelingen nr. 53, ISBN 90-5191-032-0, 11.34

Melman, Th.C.P., R. Huele Verantwoord bemesten van perceelranden: het Kantstrooi Advies Systeem als hulpmiddel Meststoffen, nr. 2/3, p17-20, 1989

Naald, W.G.H. van der, W. de Groot, R. Huele, M. de Loor Grasbol, Kennissysteem voor risicoanalyse bij bodemverontreiniging Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1989

Naald, W.G.H. van der, E. van der Voet, P.C. Koppert, M.A.F.P. van Rooij, I. Rijsdorp, J.B. Guinée, G. Huppes, J. Feenstra Stroomschema's voor stoffen in economie en milieu van Nederland en Zuid-Holland deel I: samenvatting, deel II: cadmium, deel III: PAK Leiden: Centrum voor Milieukunde, Amsterdam: Instituut voor Milieuvraagstukken

Rijsdorp, I., J.B. Guinée, G. Huppes Milieueffekten van huishoudelijke verpakkingen 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 135pp, 1989

Rijsdorp, I., G. Huppes, H. Muis, A.F.L. Slob Coördinatie van produktgerichte studies Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1989 Rotterdam: CEA, 1989

Udo de Haes, H.A., G. Huppes Cadmium: een systeembenadering. Working paper ten behoeve van de Commissie Lange Termijn Milieubeleid Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1989

Voet, E. van der, G. Huppes, W.G.H. van der Naald Guidelines for Pollutants Policy as a result of Substance Flow Analysis In: Man and his Ecosystem. Proceedings of the 8th World Clean Air Congress 1989, L.J. Brasser and W.C. Mulder (eds.) The Hague: vol. 5, p67-72, 11-15 sept. 1989

Voet, E. van der, B.J. Witmond, G. Huppes, W.C.O.H. Sevenster Stofstatiegeld voor stikstof en fosfor Leiden: Centrum voor Milieukunde, deel I: samenvatting, 12pp, deel II: hoofdrapport, 118pp+bijlagen, 1989

1988

Guinée, J.B., E. van der Voet, G. Huppes. 1988. Schuimhoudende verpakkingen en milieu Leiden: Centrum voor Milieukunde, 61pp, ISBN 90-5191-019-3.

Huppes, G. 1988. New instruments for environmental policy: a perspective International Journal of Social Economics, 15(3/4): 42-50.

Huppes, G. 1988. Natuurbetaling Economisch Statistische Berichten, p786-8, 24-8-1988

Udo de Haes, H.A., G. Huppes, J.B. Guinée 1988 Stofbalansen en stroomschema's: de accumulatie van stoffen in economie en milieu Milieu 3(2): 51-55.

1987

Huppes, G. Economic aspects of environmental product design Environmental Technology, proceedings of the second European conference on environmental technology, Dordrecht. K.J.A. de Waal, W.J. van den Brink (ed.), 1987

Huppes, G., M.M.H.E. van den Berg Milieuhygiënisch produktbeleid Milieu, tijdschrift voor milieukunde, vol. 2, nr. 2, p47-51, 1987

Huppes, G., H.A. Udo de Haes Stofstatiegeld Economisch Statistische Berichten, p684-6, 22 juli 1987

Voet, E. van der Ammoniak in natuurgebieden Leiden: Centrum voor Milieukunde, 137pp, 1987

Voet, E. van der, W. van der Naald PIMM: een milieumeetnet als beleidsinstrument: evaluatie van het milieumeetnet PIMM in het kader van het provinciaal milieubeleidsplan van Zuid-Holland Leiden: Centrum voor Milieukunde, 80pp+bijlagen, 1987

1986

Berg, M.M.H.E. van den, D. Schmidt, M. van Koten-Hartogs,G. Huppes, W.T. de Groot Potenties van produktbeleid Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1986 CML mededelingen nr. 26.

Huppes, G. Marktconform Europees Milieubeleid Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1986 CML notitie nr. 2.

Huppes, G. Milieubeleid vergeleken: een studie naar het milieubeleid in Engeland en de Verenigde Staten Milieu, vol. 4, p121-123, 1986

1985

Huppes, G. Nawoord (bij artikel Terugploegen in de bouw) Openbare Uitgaven, nr. 1, p28-29, 1985 Deventer: Kluwer

Huppes, G., R. Kathmann, C. Quarles van Ufford, H.A. Udo de Haes Naar een marktconform milieuhygiënisch beleid? Openbare Uitgaven, nr. 2, p57-69, 1985 Deventer: Kluwer

Voet, E. van der, H.A. Udo de Haes Effekten van intensieve veehouderijbedrijven op hun omgeving Leiden: Centrum voor Milieukunde, 1985

1984

Druijff, E.A. Milieurelevante produktinformatie Leiden: Centrum voor Milieukunde, 256pp (+bijlagen), 1984

Foeken, J. van, G. Huppes, I. Vlot Krijgen we in Nederland ook het milieu-vignet Tijdschrift voor Marketing, p26-29, mei 1984

Huppes, G. 'Terugploegen in de bouw'; chaos in het werkgelegenheidsbeleid Openbare uitgaven, nr. 3, p115-124, 1984 Deventer: Kluwer

1983

Huppes, G. Het schrijfrendement als beoordelingscriterium voor landinrichtingsplannen Cultuurtechnisch Tijdschrift, p153-166, jaargang 23 nr. 3, okt./nov. '83

Huppes, G., W.T. de Groot De quintaire sector Economisch Statistische Berichten, p1016-1017, 2 november 1983

1982

Huppes, G. Rellen in Latijns-Amerika en Nederland; Commentaar en discussie Sociologische Gids nr. 5, p420-422, 1982

Huppes, G., H.A. Udo de Haes Evaluatie van Ruilverkavelingen Openbare uitgaven 14, nr. 5, p239-252, 1982

Last Modified: 16-03-2009