Red List Symposium

IUCN Symposium “Red List of Threatened Species: what it is, and how it is used” organised by IUCN and CML on 16 June 2009, 14.00-16.30 u. Location: Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam (Dutch)

Ter gelegenheid van het bezoek van Dr Simon Stuart, Voorzitter van de IUCN Species Survival Commission aan Nederland, organiseert IUCN NL in samenwerking met met het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) en de IUCN Species Survival Commission een symposium over het opstellen en het gebruik van Rode Lijsten van bedreigde soorten.

Als gevolg van onder andere klimaatverandering, neemt het aantal bedreigde soorten de komende jaren in snel tempo toe. Niet alleen de bekende, tot de verbeelding sprekende soorten zoals de ijsbeer, lopen gevaar uit te sterven. Vooral de minder bekende en zichtbare soorten zoals amfibieën, reptielen en insecten, lopen gevaar.

Bedreigde en uitgestorven soorten worden bijgehouden op de IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten. Rode Lijsten worden opgesteld als waarschuwingssignaal en om tijdig actie te kunnen ondernemen. Tijdens het symposium komen verschillende benaderingen voor het opstellen en het gebruik van Rode Lijsten in beleid, in de praktijk, in Nederland en wereldwijd, aan de orde.

Er worden presentaties gehouden door:

  • Simon Stuart (over de wereldwijde aanpak van Rode Lijsten)
  • Dick Bal van het ministerie LNV (over de Nederlandse aanpak)
  • Johan Thissen van de Zoogdiervereniging VZZ (over de Nederlandse Rode Lijst van zoogdieren).

Tijdens het symposium zal Simon Stuart ook de rol van de IUCN Specialist Groups belichten. IUCN heeft 120 Specialist Groups waar meer dan 7500 experts bij betrokken zijn. IUCN NL heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van Rode Lijsten in Nederland, die tegenwoordig zowel middels nationale criteria (voor gebruik in Nederland) als met IUCN criteria (voor international vergelijking) worden opgesteld.

Meer informatie en aanmeldingen via Aukje ter Horst: aukje.terhorst@iucn.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen. Het symposium zal in het Engels gehouden worden.


Tijd:        16 Juni 2009, 14.00-16.30 u.
Locatie:   Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam

Last Modified: 16-06-2009