Milieubiologie 2015-2016

Opleiding Biologie
Docent(en)        Dr. Wil L.M. Tamis en Dr. C.J.M. Musters 
ECTS 3.0
Niveau 200
Jaar 2
Periode 11 - 22 april 2016
Voertaal Nederlands
E-Prospectus Milieubiologie

Omschrijving:

In de cursus maken de cursisten kennis met de bedreigingen van de biodiversiteit door de mens en van daaruit de formulering van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek. In de inleidende week wordt een overzicht gegeven van de bedreigingen zoals klimaatverandering, verandering landgebruik, invasieve soorten, e.d., en op het beleid voor het oplossen van die problemen. Daarna wordt geoefend in het herkennen en analyseren van milieu- en natuurproblemen en in het opzetten van milieubiologisch onderzoek. In het tweede deel van de cursus worden een aantal onderdelen door middel van zelfstudie uit het (gratis) boek ‘Conservation Biology for all’ verder uitgediept. In de aansluitende cursus Veldonderzoek Milieubiologie wordt de kennis die in deze cursus is opgedaan, in praktijk gebracht.


Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verkrijgen van basiskennis van een selectie milieu- en natuurproblemen en de fysieke en maatschappelijke mechanismen die leidden tot het ontstaan ervan.
Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die door wetenschappelijk onderzoek kan worden geleverd aan het oplossen van die problemen.

Eindtermen:
Het kunnen herkennen van natuur- en milieuproblemen in de dagelijkse werkelijkheid.
Het analyseren van die milieuproblemen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context.
Het op basis daarvan leren formuleren en ontwerpen van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek.


Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen.

Studiemateriaal

Handleiding, (gast)colleges.

Toetsing

Tentamen, groepsopdracht.

Inschrijving

Via uSis.
Daarna zelf aanmelden als deelnemer via Blackboard.

Rooster

Van 11 april 2016 tot en met 22 april 2016, voor detailrooster zie Blackboard.

Opmerkingen

Kosten: Nader te bepalen bijdrage aan de kosten voor de handleiding (c. 5 €).

Last Modified: 14-07-2015