Ecologie en Milieu 2015-2016

Opleiding Biologie
Docenten      Dr. T.J. de Jong, Dr. W.L.M. Tamis, Prof.dr. P.G.L. Klinkhamer, Prof.dr. E. v.d. Meijden, Dr. C.J.M. Musters en Prof.dr. ir. P.M. van Bodegom
ECTS 5.0
Niveau 300
Jaar 2
Periode 1 - 26 februari 2016
Voertaal Nederlands
E-Prospectus Ecologie en Milieu

Coordinatoren

Omschrijving

Inleiding in de populatiebiologie en evolutionaire ecologie van dieren, planten en micro-organismen. Kennismaking met benadering milieubiologie van onderzoek.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met theorie van populatiedynamica en evolutionaire ecologie, zowel van planten als dieren. Studenten moeten met POPTOOLS zelf problemen kunnen analyseren. Studenten lezen en evalueren, met enige hulp, zelf een Engelstalig leerboek.

Eindtermen:
Bekend met ecologische en milieubiologische theorie en modellen. Studenten kunnen modellen uit het boek zelf doorrekenen en verfijnen met POPTOOLS.

Onderwijsvormen

Computerpracticum (4 middagen), hoorcollege, gestructureerd volgens een tekstboek, elk college illustreert een hoofdstuk maar kan dit ook aanvullen, boekhoofdstukken worden besproken in vragenuurtjes en via het discussieforum van Blackboard. Er is leestijd ingepland. Themadagen, bijv. beheer Oostvaardersplassen, Micro-organismen op de mens, Giftigheid Senecio, Excursie naar Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Wageningen.

Studiemateriaal

Toetsing

Practicumopdracht inleveren, tentamen met open vragen, deelname in discussieforum Blackboard.

Ingangseis/advies

Ecologie en Milieubiologie 1e jaar.

Inschrijving

Via uSis en daarna enrollen in Blackboard.

Rooster

Van 1 februari 2016 tot en met 26 februari 2016, voor detailrooster zie Blackboard.

Gebruik Digitale Leeromgeving

Alle colleges staan op Blackboard.

Opmerkingen

Een middag wordt besteed aan Biologie en Samenleving en er is een excursiedag ingepland.

Last Modified: 14-07-2015